„România va aplica direct legislaţia vamală comunitară, astfel încât companiile româneşti implicate în comerţul internaţional vor trebui să se pregătească din timp pentru a se conforma noilor prevederi. (…) Prima etapă în modernizarea legislaţiei vamale, care includea şi anumiţi paşi în direcţia unei uniformizări a administrării acesteia şi a creării unei administraţii vamale unice europene, a fost încheiată în 2008, când a a intrat în vigoare Regulamentul CE 450/2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat), însă prevederile acestuia s-au aplicat gradual şi, până la acest moment, doar parţial”, se arată într-un comunicat al companiei de consultanţă şi audit.

A doua etapă va începe la 1 noiembrie, când cel mai probabil proiectul de reformare a Codului Vamal al Uniunii Europene, aprobat de Parlamentul European, va intra în vigoare.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, termenul limită pentru aplicarea integrală a Codului Vamal este preconizat să fie sfârşitul anului 2019.

Legislaţia modernizată introduce simplificări vamale (una dintre cele mai importante prevederi fiind introducerea declarării electronice a bunurilor şi comunicarea on-line între agenţii economici importatori/exportatori şi autorităţi) şi unificarea modului de aplicare a acesteia de către cele 28 de administraţii vamale.

Valentin Durigu, senior manager în Departamentul de Impozite Indirecte al KPMG, a recomandat companiilor să profite de răgazul oferit prin reformarea Codului Vamal Comunitar şi să se asigure că, în perioada care urmează, adoptă măsurile necesare pentru a-şi dezvolta sistemele informatice la nivelul cerut de conceptul de e-customs, sisteme care trebuie să fie interoperabile cu cele ale administraţiei vamale.

 

În plus, criteriile impuse în prezent pentru acordarea, de către autoritatea vamală, a statutului de operator economic autorizat vor deveni obligatorii pentru orice companie care va solicita obţinerea unei autorizaţii vamale. (sursa: revistamiscarea.ro)