ASZF

      I. DISPOZIȚII GENERALE

      www.depozitinfo.ro (Site-ul) este este proprietatea Depozitinfo Web Srl (Societatea). Site-ul cuprinde și diverse domenii și sub-link-uri aparținând Societății, care sunt considerate parte a Site-ului, supunându-se acestor termeni și condiții de utilizare (Termenii și Condițiile).

      Utilizarea acestui Site sub orice forma (vizită, înregistrare, folosire a informațiilor și serviciilor) este supusă Termenilor și Condițiilor de mai jos și implică acceptarea tacită și necondiționată a acestora.

      Societatea poate schimba, suspenda sau întrerupe conținutul Site-ului și a Termenilor și Condițiilor la orice moment, prin modificări totale sau parțiale de conținut, structură, etc., fără un acord prealabil sau notificare către Utilizatori (persoane fizice sau juridice care utilizează Site-ul).
      Continuarea Utilizării Site-ului presupune acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului.
      Societatea iși rezervă dreptul de a limita accesul la Site anumitor IP-uri fără notificări şi fără vreo răspundere.

      Utilizarea Site-ului este rezervată doar persoanelor care au împlinit 18 ani.      II. REGULI DE FOLOSIRE A SITE-ULUI

      Vizitarea, înregistrarea și căutarea informațiilor accesibile pe Site sunt gratuite.
      La înregistrare, Utilizatorului i se va cere prin intermediul formularelor de înregistrare electronice să ofere datele sale de contact. Completarea necorespunzătoare /incompletă a acestor formulare poate avea ca și consecință imposibilitatea de înregistrare a respectivului Utilizator.

      Utilizatorul are obligația ca toate informațiile pe care le furnizează sa fie adevărate, complete și conforme cu realitatea. De asemenea, Utilizatorul se obligă să notifice Site-ul despre schimbările care se produc cu privire la informațiile transmise în procesul de înregistrare.

      Informațiile publicate de Utilizator pe Site (incluzând link-uri sub forma de URL) nu pot conține materiale care pot fi considerate ilegale sau pot aduce prejudicii pentru Societate, alți Utilizatori sau terți, incluzând și fără a se limita la materiale violente, cu conținut sexual sau pornografic, rasiste sau care încalcă drepturile de autor, dreptul la intimitate, precum și orice tip de materiale care nu au legătură cu specificul site-ului.
      Societatea își rezervă dreptul de a suspenda în orice moment de pe Site, fără notificare prealabilă, orice conținut care poate fi considerat ilegal, vătămător sau neconform, în conformitate cu alineatul de mai sus.

      După completarea formularului de înregistrare, Utilizatorul are la dispoziție un cont pentru folosirea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra parolei de acces la serviciile Site-ului, condiționate de înregistrare. Utilizatorul este în întregime responsabil de toate informațiile care sunt făcute publice din contul sau. În cazul accesării neautorizate a contului de către terțe persoane, Societatea nu își asumă nicio responsabilitate față de consecințe.
      Ca urmare a înregistrării pe Site, Utilizatorul are opțiunea de a comanda pachete de servicii suplimentare contra cost (înregistrare clădiri, consultanță specializată, oferte publicitare etc.). Ca urmare a comenzii, Utilizatorul va fi contactat de Societate în vederea ofertării, iar această comandă se poate încheia cu un contract între părți, fără ca acest contract să fie o consecință necondiționată a înregistrării. Societatea își rezervă dreptul în orice moment de a nu răspunde anumitor solicitări din partea Utilizatorilor, fără notificări și fără vreo răspundere. Nu exista o limita de timp în care Societatea va răspunde solicitărilor de ofertă și aceasta nu poate fi trasă la răspundere sub nici o formă de către Utilizatori sau terțe persoane.

      III. RĂSPUNDERE

      Societatea nu are răspundere legală pentru corectitudinea și veridicitatea datelor furnizate de Utilizatori sau terţe părţi, conţinute de către Site. Utilizatorul trebuie să verifice informaţiile înainte de a lua decizii care pot influenţa buna desfăşurare a activităţii sale.

      Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri sau pagini pentru a căror utilizare se aplica termeni și condiții specifici, așa cum sunt menționate în respectivele site-uri sau pagini, Societatea nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor site-uri. Utilizatorul accesează acele site-uri și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.
      Utilizatorul își asumă întreaga răspundere civilă și penală pentru informațiile pe care le transmite sau le publică pe internet folosind serviciile puse la dispoziție de Site.
      Societatea nu oferă nicio garanție că informațiile prezente pe Site vor împlini toate solicitările Utilizatorilor și nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de pagube directe sau indirecte, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilități de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă Societatea a fost informată în avans de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), nu oferă nici un fel de garanție în privința acurateții, securității, utilității sau consecințelor utilizării serviciilor oferite. Serviciile și toate materialele adiționale sunt oferite fără nicio garanție suplimentară.      IV. DREPTURI DE AUTOR

      Conținutul Site-ului incluzând, dar fără a se limita la programe, design, articole, texte, imagini, fișiere audio sau video, grafice, precum și orice alte date și aplicații, este proprietatea Societății și/sau a partenerilor săi, fiind protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială.
      Informațiile de conținut publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Publicarea acestor informații de către Utilizatori pe Site echivalează cu acceptul acordat Societății și societăților afiliate ca liber de orice obligație privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii. Societatea poate include numele de domeniu și logo-ul site-ului Utilizatorilor în lista clienților proprii, sau în diverse comunicate de presa.

      Preluarea oricăror informații și/sau date de pe acest site în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Societății este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

      Societatea nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din Site în orice mediu.
      În cazul în care, urmare a încălcării de către Utilizator a Termenilor și Condițiilor rezultă daune cauzate unei terțe părţi, Utilizatorul este obligat să acopere prejudiciul.

      V. PROTECȚIA DATELOR

      Societatea protejează dreptul la intimitate al tuturor Utilizatorilor Site-ului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Aceste informații vor fi utilizate numai în scopul pentru care au fost completate și nu vor face obiectul unor servicii nedeclarate pe site la momentul transmiterii.      VI. DISPOZIȚII FINALE

      Utilizatorul este de acord să nu solicite Societății sau reprezentaților săi nici un fel de daună, răspundere, pierderi, costuri (incluzând dar fără a se limita la onorariul avocaților și orice alte costuri de judecată), apărute în conexiune cu orice acțiune în justiție bazată pe o încălcare a termenilor prezentului acord. Aceasta garanție din partea Utilizatorului rămâne în vigoare și după momentul încheierii relației dintre Utilizator și Societate.

      Prevederile acestui acord precum și toate efectele juridice pe care acesta le produce sunt guvernate de legea română în vigoare.
      Orice litigiu care are ca obiect o dispută aparută în legatură cu acești Termeni și Condiții urmează a fi soluționat de instanțele competente din România.
Cookie settings icon

Alegerea dvs. privind cookie-urile de pe acest site.

Folosim cookie-uri pentru a optimiza funcționalitatea site-ului și pentru a vă oferi cea mai bună experiență posibilă.

Acest site folosește cookie-uri pentru a stoca informații pe calculatorul dvs.

Unele dintre aceste cookie-uri sunt esențiale, în timp ce altele ne ajută să îmbunătățim experiența dvs. furnizând detalii despre cum este folosit site-ul.


Cookie-uri necesare

Cookie-urile necesare activează funcționalitățile de bază, cum ar fi navigarea în pagină și accesul la zonele securizate. Site-ul web nu poate funcționa corect fără aceste cookie-uri și pot fi dezactivate doar prin modificarea preferințelor browserului.