Cel mai costisitor obiectiv este construirea insulei artificiale din port, cu terminale noi de cereale şi containere (circa 250 milioane de euro).

 

Potrivit documentului postat pe site-ul Agenţiei, principalele obiective propuse pentru realizare pe termen scurt (până în 2020) sunt dragaj capital în bazinele şi canalele portuare, o dană specializată într-o zonă cu adâncimi mari, terminal RoRo şi pentru autoturisme în Portul Constanţa Sud, un management nou al traficului, transformarea danelor RoRo 3 şi RoRo 4 într-un nou terminal pentru pasageri, dar şi dublarea liniei ferate Agigea Ecluză - Constanţa Ferry Boat.

 

La acestea se adaugă dezvoltarea capacităţii feroviare în Portul Constanţa Sud, Agigea, extinderea şi modernizarea infrastructurii rutiere din port, a reţelei de apă şi canalizare, dar şi a reţelei de electricitate, gaze şi căldură. Printre proiectele propuse figurează şi realizarea unui cheu la gura de acces a Canalului Dunăre - Marea Neagră, a unui cheu de acostare adiacent canalului de legătură între danele 85-89, un terminal de gaz natural lichefiat şi construcţia unui pod peste canalul de legătură în zona fluvio-maritimă.

 

Documentul publicat de APMC nu conţine şi sursele de finanţare, Administraţia Porturilor Maritime Constanţa urmând să stabilească ce proiecte sunt potrivite pentru atragerea fondurilor europene, ce fonduri proprii are la dispoziţie şi ce parteneri privaţi poate să atragă.

 

Pe termen lung (2030-2040), proiectele de dezvoltare propuse de consultanţii care au elaborat Master Plan-ul (Ernst & Young SRL - Inros Lackner SE) sunt realizarea unui terminal de barje în Portul Constanţa Sud, schimbarea destinaţiei portului vechi într-o locaţie turistică, reamplasarea terminalului de la Dana de Gabare, extinderea terminalelor de containere pe insula artificială, mărirea adâncimii apei şi consolidarea cheului danelor.

 

Întocmirea Master Plan-ului Portului Constanţa este finanţată din fonduri europene, în urma unui contract de circa 5 milioane de lei, semnat la începutul lunii decembrie de Ministerul Transporturilor, prin Axa Prioritară 2 "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport" - din cadrul Programului Operaţional Sectorial Transport.

 

Portul Constanţa este prins şi în Master Plan-ul General de Transport al României (MPGT), care urmează să fie aprobat în perioada următoare şi care reprezintă un instrument de atragere a fondurilor europene în perioada 2014-2020.

 

Masterplanul general propune proiecte de investiţii în valoare totală de circa 50 miliarde euro în domeniul infrastructurii rutiere, feroviare, maritime şi aeroportuare. (sursa: bursa.ro)