În trimestrul I 2015, exporturile FOB au însumat 13,381 miliarde de euro, iar importurile CIF au însumat 14,753 miliarde de euro. Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în trimestrul I 2015 a fost de 1,372 miliarde de euro, mai mare cu 253,4 milioane de euro decât cel înregistrat în trimestrul I 2014.

 

În luna martie 2015, exporturile FOB au fost de 4,802 miliarde de euro, importurile CIF au fost de 5,614 miliarde de euro, rezultând un deficit mai mare cu 261,9 milioane de euro decât cel înregistrat în luna martie 2014", informează INS.

 

Potrivit instituției, față de luna februarie 2015, exporturile și importurile din luna martie au crescut cu 9,3% și, respectiv, cu 17,6%.

 

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri (Intra-UE28) în trimestrul I a fost de peste 9,937 miliarde de euro la expedieri și de 11,343 miliarde de euro la introduceri, reprezentând 74,3% din total exporturi și 76,9% din total importuri.

 

În ceea ce privește valoarea schimburilor extracomunitare de bunuri (Extra-UE28), arată INS, în primul trimestru aceasta a depășit 3,443 miliarde euro la exporturi și 3,409 miliarde euro la importuri, reprezentând 25,7% din total exporturi și 23,1% din total importuri.

 

În T1, ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de mașini și echipamente de transport (44% la export și 36,7% la import) și alte produse manufacturate (33,4% la export și, respectiv, 31,3% la import). (sursa: AGERPRES)