În ultimul trimestru al anului trecut, produsul intern brut a crescut, în termeni reali, cu 0,5%, comparativ cu trimestrul precedent, iar față de același trimestru din anul 2013, PIB a înregistrat un avans de 2,6% pe seria brută și de 2,5% pe seria ajustată sezonier.

 

Pe seria ajustată sezonier, produsul intern brut estimat pentru trimestrul IV 2014 a fost de 169,518 miliarde lei prețuri curente iar pe serie brută s-a cifrat la 198,830 miliarde de lei prețuri curente,.

 

Pe serie brută, produsul intern brut estimat pentru anul 2014 a fost de 669,509 miliarde de lei prețuri curente,

 

Cele mai importante contribuții la creșterea PIB în anul 2014 comparativ cu anul precedent le-au avut industria (+0,9%), cu o pondere de 24% la formarea PIB și al cărei volum de activitate s-a majorat cu 3,5%, precum și informațiile și comunicațiile (+0,6%), cu o pondere de 6% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu 11%.

 

O contribuție pozitivă au avut-o impozitele nete pe produs (+0,4%), a căror pondere la formarea PIB a fost de 11,5% și care au înregistrat o creștere a volumului lor cu 3,4%.

 

Reducerea volumului de activitate din activitățile de intermediere financiară și asigurări cu 2,7% a avut un impact negativ asupra evoluției PIB, contribuția sa la creșterea PIB fiind de—0,1%.

 

Din punctul de vedere al utilizării PIB, cele mai importante contribuții la creșterea produsului intern brut în anul 2014 le-au înregistrat cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populației (+2,9%), cu o pondere de 60,9% la utilizarea PIB și al cărei volum s-a majorat cu 4,9% și cheltuiala pentru consumul final al administrațiilor publice (+0,6%), cu o pondere de 14,2% la utilizarea PIB și al cărei volum s-a majorat cu 3,8%.

 

Ca urmare a scăderii volumului formării brute de capital fix cu 3,6%, aceasta a avut o contribuție negativă la creșterea PIB, de—0,8%.

 

De asemenea, INS precizează că urmare a revizuirii seriei brute, prin includerea unor informații suplimentare pentru anul 2014, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiți față de varianta 'semnal' a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2014, publicată în comunicatul de presă din 13 februarie 2015. Astfel, rezultatele trimestrului II 2014, comparativ cu trimestrul anterior, au fost revizuite de la 99,6% la 99,5%. (Sursa: AGERPRES)