Definiție depozit

Un depozit, în general, este locul de păstrare al bunurilor, sau altfel - organizația care întreprinde operații cu mărfuri în depozit. Poate fi o unitate sau o parte dintr-o companie. Depozitarea bunurilor, relizarea ordinelor, separarea transporturilor, daca este necesar - ambalarea, precum și vânzarea bunurilor către angrosiști sunt efectuate la depzit. Clasificarea depozitelor este foarte diversă. Se clasifică după diferite trăsături. După metoda de depozitare: închise, deschise și parțial închise. La rândul lor depozitele închise se pot clasifica după numărul de etaje (etajate, de suprafață sau subterane) și posibilitățile de încălzire. Datorită tendinței de economisi spațiul, construcția depozitelor tinde să crească, localizarea depozitelor în subteran, lărgirea stâlpilor de structură (pentru depozitare cargo complex). În construcția modernă a structurilor de depozite se utilizează standarde neiluminate. Mai există și alte tipuri de clasificare a depozitelor. De exemplu, în funcție de setul de servicii (împărțit pe clase de la A la D), tipul proprietății (proprietate sau închiriată) sau după scop (distribuție, depozitare pe termen lung, universal, specializat, comercial, industrial etc) sau după modul de depozitare (înclălzit sau nu, depozit frigorific, etc.). Îm zilele de astăzi depozitele mari, care asigură întregul set de servicii de depozitare pentru a permite minimizarea cheltuielilor prin respingerea depozitelor în proprietate devin tot mai populare. În aceste depozite sunt disponibile următoarele servicii: încărcare și descărcare la terminale speciale, ambalare și consolidare a bunurilor, depozitare separată pentru diferite tipuri de produse (vrac, lichide, care necesită condiții speciale de depozitare). De obicei aceste depozite complexe sunt echipate cu dotări moderne și drumuri de acces și linii de cale ferată.

Depozit clasa A

Clădiri construite special pentru implementarea activităților de depozitare. Există cerințe legate de materialele care sunt folosite în construcția clădirii, înălțimea tavanelor, lățimea aleilor, posibilitatea de adaptare a spațiului interior în funcție de tipul de bunuri depozitate. Existența unei căi ferate, a unui sistem modern de alarmă, a unui sistem autonom de electricitate și sistem de alimentare cu apă, posibilitatea de organziare de spații de birouri, proximitatea față de autostrăzi. Aceste depozite sunt de obicei clădiri cu un nivel, cu o podea specială, echipament greu, disponibilitatea camerelor specializate - birouri, administrativ, auxiliar. Cu sistem modern anti-incendiu. cu posibilitatea de a regla nivelul umidității, temperaturii, iluminatului interior, în funcție de tipul de bunuri depozitate. - Clădire de depozit modernă cu un singur nivel, de preferință cu formă rectangulară fără coloane sau cu spațiul între coloane de cel puțin 9 m și distranța între bârne cel puțin 24 de metri. - Procent de ocupare suprafață teren 40–45%. - Pardoseală plană de beton cu suprafață anti-praf, cu mari mult de 5 tone pe mp încărcare, la 1,20 m înălțime față de sol. - Tavane înalte - la cel puțin 10 m permițând instalarea de racuri pe mai multe niveluri - Temperatură controlată - Sistem de ventilație - Alarmă de incendiu și sisteme automate de protecție la foc. - Alarmă securitate și supraveghere video. - Un procent suficient (mai mult de 1 la 700 mp) de docuri etajate automat cu nivele de docuri. - Parcare pentru mașini de tonaj greu și autoturisme. - Spațiu manevre pentru camioane - Spații de birouri. - Dotări personal (toalete, dușuri, vestiare etc.) - Telecomunicații prin firbră optică - Suprafețe îngrădite, păzite, bine iluminate și organizate. - Proximitatea de autostrăzi - Servicii profesioniste de property management. - Dezvoltator profesionist (opțional) - Sistem control acces personal (opțional) - Furnizare autonomă de electricitate și încălzire (opțional) - Cale ferată (opțional)

Depozit Clasa B

Reconstruite, de obicei cu mai multe etaje. Există standarde în ceea ce privește înălțimea tavanului, prezența unei rampe de descărcare camioane, disponibilitatea porților automate, lifturilor de marfă, sisteme moderne anti-incendiu, prezența unor dotări suplimentare sau posibilitatea de a le organiza. Echiparea depozitelor cu dotări tehnice moderne este costisitoare, la fel cum este și angajarea unor servicii de pază profesioniste. - Clădire de depozitare nou construită sau renovată cu un nivel sau mai multe, de preferință de formă rectangulară. - Un procent suficient de lifturi de marfă cu capacitate de încărcare peste 3 tone (cel puțin 1 la fiecare 2.000 mp) pentru clădirile cu mai multe etaje. - Înălțimea tavanelor peste 6 m. - Podea -astfalt sau beton - Sistem de încălzire - Alarmă de incendiu și sisteme automate anti-incendiu. - Rampă de încărcare. - Parcare pentru vehicule de mare tonaj. - Spații de manevră pentru camioane de mare tonaj. - Suprafață îngrădită, păzită. - Telecomunicații. - Alarmă securitate și supraveghere video. - Dotări personal. - Sistem de ventilație (opțional) - Spații de birouri (opțional) - Sistem de control acces personal (opțional) - Surse autonome de energie și încălzire (opțional) - Cale ferată (opțional)

Depozit clasa C

Clădiri nedestinate depozitării inițial (de obicei foste fabrici sau diferite hangare) sau depozite construite în secolul trecut. De obicei aceste depozite au sistem de încălzire și rampe de descărcare camioane. Au nevoie de fonduri semnificative pentru a urca în clasificare, mai întâi demontarea echipamentului vechi, crearea sistemului de securitate, echiparea porților de rezervă, căilor de acces, spațiu de manevră pentru vehiculele de mare tonaj. - Spațiu industrial sau hangar izolat termic - Înălțimea tavanelor depășește 4 m - Podea - asfalt sau dale de beton, beton neacoperit - Lifturi de marfă pentru clădirile cu mai multe etaje (opțional) - Porți (opțional) - Parcare și spații de manevră pentru vehicule de mare tonaj (opțional) - Sistem de ventilație (opțional) - Sistem de încălzire (opțional) - Spații de birouri (opțional) - Alarmă incendiu și sisteme automate anti-incendiu (opțional) - Rampă de încărcare (opțional) - Zona îngrădită, păzită (opțional) - Telecomunicații (opțional) - Dotări personal (opțional) - Cale ferată (opțional)

Depozit clasa D

Spații nedestinate inițial depozitării. Pot fi subsoluri, garaje sau alte clădiri separate neîncălzite. Aceste depozite găzduiesc de obicei lucruri care nu necesită condiții specifice de depozitare, totuși protejate de condiții de vreme, ca de exemplu materiale brute. Aceste depozite nu sunt renovate, ci utilizate în condițiile în care se află, întrucât costurile modernizării pot fi mai mari decât contruirea unui nou depozit. Nu sunt oferite servicii, precum paza. - Spații subterane sau ALA, spații industriale neîncălzite sau hangare - Parcare și spații de manevră pentru camioane (optional) - Alarmă incendiu și sisteme automate anti-incendiu (opțional) - Sistem de ventilație (opțional) - Telecomunicații (opțional) - Spațiu îngrădit, păzit (opțional) - Cale ferată (opțional)

Cookie settings icon

Your choice regarding cookies on this site

We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.

This site uses cookies to store information on your computer.

Some of these cookies are essential, while others help us to improve your experience by providing insights into how the site is being used.


Necessary Cookies

Necessary cookies enable core functionality such as page navigation and access to secure areas. The website cannot function properly without these cookies, and can only be disabled by changing your browser preferences.